نهال گلابی
خرید انواع نهال گلابی

فروش 6 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال گلابی در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال گلابی

نهال گلابی اسپادانا

نهال گلابی اسپادانا

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گلابی اسپادانا در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گلابی اسپادانا پایه رویشی می باشد.
 • نهال گلابی اسپاداناپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گلابی اسپادانا پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گلابی اسپادانا اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گلابی اسپادانا دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال گلابی بیروتی

نهال گلابی بیروتی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گلابی بیروتی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گلابی بیروتی پایه رویشی می باشد.
 • نهال گلابی بیروتی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گلابی بیروتی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گلابی بیروتی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گلابی بیروتی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال گلابی پرتقالی

نهال گلابی پرتقالی

 • زمان‌گلدهی:2 سال
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گلابی پرتقالی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گلابی پرتقالی پایه رویشی می باشد.
 • نهال گلابی پرتقالیپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گلابی پرتقالی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گلابی پرتقالی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گلابی پرتقالی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال گلابی درگزی

نهال گلابی درگزی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گلابی درگزی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گلابی درگزی پایه رویشی می باشد.
 • نهال گلابی درگزی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گلابی درگزی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گلابی درگزی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گلابی درگزی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال گلابی ردآنجو

نهال گلابی ردآنجو

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گلابی ردآنجو در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گلابی ردآنجو پایه رویشی می باشد.
 • نهال گلابی ردآنجوپایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گلابی ردآنجو پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گلابی ردآنجو اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گلابی ردآنجو دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

نهال گلابی شاه میوه

نهال گلابی شاه میوه

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:1 سال
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال گلابی شاه میوه در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال گلابی شاه میوه پایه رویشی می باشد.
 • نهال گلابی شاه میوه پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال گلابی شاه میوه پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال گلابی شاه میوه اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال گلابی شاه میوه دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 150000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

در حالت طبیعی و در صورت استفاده از نهال های پایه بذری به طور متوسط 5 سال طول می کشد تا یک بذر گلابی جوانه زده ، رشد کند و بالغ شود و در آخر شروع به میوه دادن کند . اگر از نهال های آماده برای کاشت استفاده می کنید بستگی دارد که نهال ، پایه بذری باشد یا پایه رویشی از طرفی سن نهال نیز تعیین می کند که شما چند سال بعد از کاشت نهال در زمین شاهد محصول دهی آن خواهید بود . به طور کلی نهال گلابی پایه رویشی کشت بافت زودتر از سایر انوع نهال بالغ شده و میوه می دهد .


نهال گلابی زودبازده


نهال گلابی زودبازده دارای سن بلوغ پایین تر از سایر نهال ها و بازدهی سریع و بالا می باشد . این ویژگی متعلق به نهال گلابی کشت بافت است اما نهال پایه بذری چنین ویژگی را نداشته و روال طبیعی و طولانی خود را برای بازدهی طی می کند که غالباً بازدهی کندی دارد .


نهال گلابی دیرگل


دیرگل بودن نهال به نفع کشاورزان و باغات می باشد . همه ساله در فصل بهار و پس از این که سرمای زمستان فروکش کرد و دما افزایش یافت مجدداً هوا سرد می شود این کاهش دما معمولاً با بارش شدید تگرگ هم همراه است که به آن سرمای دیررس بهاره می گویند بنابراین اکثر شکوفه هایی که رشد کرده اند ریخته یا خشک می شوند که کاهش شدید محصولات را در پی دارد ؛ حال نهال گلابی دیرگل پس از سرمای دیررس بهاره شکوفه می دهد و اگر هم مقارن با سرمای دیررس بهاره شکوفه داد این شکوفه ها مقاومت بسیار بالایی در برابر سرما از خود نشان می دهند . 


ارقام نهال گلابی


از مهم ترین ارقام تجاری گلابی که در میان کشاورزان و مصرف کنندگان محبوبیت زیادی دارد می توان به گلابی شاه میوه ، گلابی اپادانا ، گلابی رد انجو ، گلابی بیروتی ، گلابی درگزی و گلابی مشو می باشد که تمامی این ارقام به صورت پایه رویشی ، پیوندی و پایه بذری ، گلدانی و ریشه لُخت در تمام سنین در نهالستان یشیل نهال موجود است . 


نهال گلابی پایه بذری چیست ؟


وجه تسمیه این نهال نحوه به وجود آمدن آن است . نهال گلابی پایه بذری طی فرآیند جوانه زدن بذر گلابی به وجود می آید یعنی پایه گیاه بر اساس روش جنسی و رشد دانه آن حاصل شده است . این نهال ها رشد طولی بالایی دارند و از نظر تولید محصول متوسط هستند . 


منظور از نهال گلابی پایه رویشی چیست ؟


نهال گلابی پایه رویشی در نتیجه فرآیند ها و روش های رویشی به وجود می  آید که به مجموع آن ها روش غیرجنسی تکثیر گیاه گفته می شود . روش های رویشی مانند پیوند زدن ، خوابانیدن ، قلمه زدن ، پاجوش و کشت بافت از مهم ترین و رایج ترین روش های رویشی می باشد یعنی گیاه در نتیجه رشد بذر به وجود نیامده است . 


نهال گلابی کشت بافت


کشت بافت مدرن ترین و پرطرفدارترینِ روش های رویشی تکثیر گیاهان است که تقریباً می توان گفت روشی بی نظیر است . در این روش مقداری از بافت گیاه توسط مهندسین بافت در شرایط آزمایشگاهی پرورش پیدا می کند و ویژگی های سودمندی چون مقاومت به بی آبی ، کم آبی ، سرمای شدید ، گرمای شدید ، سرمای دیررس بهاره ، بیمای ها و آفات ، زودبازدهی ، عمر اقتصادی بالا و ... را در آن به وجود می آورند و یا تقویت می کنند که سبب افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی خواهد شد . سپس گیاه را در سینی های مخصوص کاشت کرده و در نهایت به زمین یا گلدان منتقل کرده و به فروش می رسد . 


نهال گلابی پیوندی


پیوند زدن از دیگر روش تکثیر می باشد که خود نیز به روش های گوناگونی میسر است . پیوند لوله ای ، پیوند اسکنه ای ، پیوند قاشی ، پیوند سپری ، پیوند پلی و ... از روش های پیوند زدن گیاهان می باشد که بسته به نوع گیاه می توانید یکی از این روش ها را به کار بندید . نهال گلابی پیوندی نیز دارای ویژگی های برجسته و منحصر به فردی است که منفعت کشاورزان را افزایش داده و موجب به وجود آمدن گیاهی جدید با کیفیت بالاتر خواهد شد .
نهالستان یشیل نهال دارای نهال گلابی پیوندی در سنین مختلف نیز می باشد . 


گلابی را به چه گیاهانی می توان پیوند زد ؟


سؤال به صورت ضمنی به ما می گوید که نمی توان گلابی را به هر گیاهی پیوند زد . گلابی تنها بر روی گیاهان هم خانواده اش قابل پیوند است که این شرط اختصاص به گلابی نداشته و تمام گیاهان را شامل می شود بنابراین دو گیاه پایه و پیوندک بایستی ویژگی های ژنتیکی مشابهی داشته باشند تا به هم پیوند بخورند .


فروش نهال گلابی


فروش ارقام مختلف نهال گلابی در نهالستان یشیل نهال ، به صورت حضوری و غیرحضوری در انواع پایه بذری ، پایه رویشی ، کشت بافت ، پیوندی ، یک ساله ، دو ساله ، سه ساله ، ریشه باز و گلدانی صورت می پذیرد . تنها با مراجعه به لیست محصولات سایت و یا یک تماس با کادر فروش می توانید از لیست محصولات موجود و قیمت آن ها اطلاع حاصل نمایید . 


خرید عمده نهال گلابی


خرید عمده نهال گلابی دارای امتیازاتی می باشد که از آن جمله است :


افرادی که قصد احداث باغ گلابی دارند با خرید عمده نهال گلابی و کاشت همزمان آن ها در آینده باغ یکدست با درختان همگون خواهند داشت و مهم تر این که در تولید محصول نیز همسان هستند و به دلیل هم سن بودند نیازمند رسیدگی های یکسانی هم  می باشند به این ترتیب کشاورز به سختی نمی افتد . در ثانی با خرید عمده می توانید از تخفیف ویژه و شرایط خرید متفاوتی بهره مند شوید . 


نهال گلابی گلدانی 


به نهال هایی که در گلدانی از جنس پلاستیک ضخیم و به رنگ سیاه کاشته می شود نهال گلابی گلدانی گفته می شود . امتیازی که این نهال ها دارند آن است که به راحتی قابل نقل و انتقال هستند و در تمام فصول سال قابل عرضه و فروش می باشند . 


نهاستان یشیل نهال دارای نهال گلابی گلدانی در سنین و ارقام مختلف می باشد . 


نهال گلابی پربار


نهال گلابی پربار در مقابل نهال گلابی پایه بذری ، باردهی بسیار بیش تری دارد اما برای باردهی بالا تنها پربار بودن نهال کافی نیست عواملی نظیر کود دهی منظم و اصولی ، سم پاشی ، خاک مرغوب و غنی ، دما و رطوبت ، آبیاری منظم نیز بر میزان باردهی درخت گلابی مؤثر است نمی توان نهال گلابی را در خاک نامرغوب و فقیر کاشت و در آبیاری و کوددهی زمین اهمال کرد و انتظار داشت به دلیل پربار بودن نوع نهال ، محصولی بیش از سایر نهال ها تولید کند !


چه نوع آب و هوایی برای کاشت گلابی مناسب است ؟


با در نظر گرفتن این که درخت گلابی برای میوه دادن به خواب زمستانه طولانی مدت آن هم در دمای پایین نیاز دارد باید گفت گلابی میوه مناطق سردسیر است و کشت تجاری آن در نیمه شمالی کشور رایج است . درخت گلابی به صورت متوسط به 800 ساعت خواب زمستانه در دمای پایین احتیاج دارد تا بتواند تجدید قوا کند و در فصل بهار جوانه بزند . ممکن است نهال گلابی را در مناطق گرمسیر کاشته و شاهد رشد آن باشید اما میوه های آن کمیت و کیفیتی را که باید ، نخواهند داشت . 


نهالستان معتبر


به راستی چه چیز تعیین کننده سطح اعتبار یک نهالستان خواهد بود ؟ آیا این امر نیز سلیقه ای است و بسته به افراد مختلف ، متفاوت است ؟ باید بگوییم که خیر ، استانداردها و ملاک های مختلف و از پیش تعیین شده ای برای اعتبار بخشیدن به یک نهالستان وجود دارد . سابقه فعالیت ، سطح معلومات و آگاهی مؤسس و دست اندر کاران ، به کارگیری نیروی متخصص ، کادر فروش امن و مشتری مدار ، داشتن خزانه و فروش بلاواسطه از مهم ترین فاکتورها برای اطمینان به یک نهالستان می باشد .
نهالستان یشیل نهال با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در زمینه کاشت و تکثیر انواع نهال ، واردات نهال های خارجی واقع در شمال غرب کشور می باشد که خود دارای خزانه بوده و از این بابت خودکفاء می باشد . 
فروش در نهالستان یشیل نهال به صورت حضوری ، غیر حضوری ، تکی ، خرده و عمده می باشد . پس از ثبت خرید ، سفارش در اسرع وقت و از راه های امن برای شما مشتریان گرامی ارسال خواهد شد و در کنار محصول ، اعتبار اصالت کالا و تضمین باردهی ارائه می شود . 
نهال های موجود در نهالستان یشیل دارای تنوع گونه ای بالا ، در ارقام مختلف ، در سنین یک ساله ، دو ساله و سه ساله به صورت گلدانی و ریشه باز ، پایه رویشی کشت بافت ، پیوندی و پایه بذری می باشد . 
برای کسب اطلاعات بیش تر با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نموده و پاسخ سؤالات خود را کادر فروش دریافت نمایید .