نهال زردآلو
خرید انواع نهال زردآلو

فروش 6 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال زردآلو در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال زردآلو

نهال زردآلو پرتقالی

نهال زردآلو پرتقالی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال زردآلو پرتقالی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال زردآلو پرتقالی پایه رویشی می باشد.
 • نهال زردآلو پرتقالی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال زردآلو پرتقالی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال زردآلو پرتقالی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال زردآلو پرتقالی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 220000تومان

نهال زردآلو شاملو

نهال زردآلو شاملو

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال زردآلو شاملو در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال زردآلو شاملو پایه رویشی می باشد.
 • نهال زردآلو شاملو پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال زردآلو شاملو پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال زردآلو شاملو اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال زردآلو شاملو دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 130000تومان

نهال زردآلو قیسی

نهال زردآلو قیسی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال زردآلو قیسی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال زردآلو قیسی پایه رویشی می باشد.
 • نهال زردآلو قیسی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال زردآلو قیسی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال زردآلو قیسی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال زردآلو قیسی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال زردآلو نصیری

نهال زردآلو نصیری

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال زردآلو نصیری در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال زردآلو نصیری پایه رویشی می باشد.
 • نهال زردآلو نصیری پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال زردآلو نصیری پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال زردآلو نصیری اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال زردآلو نصیری دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال زردآلو عسگرآبادی

نهال زردآلو عسگرآبادی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال زردآلو عسگرآبادی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال زردآلو عسگرآبادی پایه رویشی می باشد.
 • نهال زردآلو عسگرآبادی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال زردآلو عسگرآبادی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال زردآلو عسگرآبادی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال زردآلو عسگرآبادی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال زردآلو شاهرودی

نهال زردآلو شاهرودی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال زردآلو شاهرودی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال زردآلو شاهرودی پایه رویشی می باشد.
 • نهال زردآلو شاهرودی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال زردآلو شاهرودی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال زردآلو شاهرودی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال زردآلو شاهرودی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

فهرست مطالب

خرید نهال زردآلو ارقام نهال زردآلو 

تفاوت نهال زردآلوی پایه رویشی و نهال زردآلوی پایه بذری چیست ؟

 • 1 . سن بلوغ نهال زردآلوی پایه رویشی کمتر است .
 • 2 . نهال زردآلو پایه بذری رشد طولی بیش تری دارد اما پایه بذری به جای رشد طولی بررشد شاخه ها و تاج درخت تمرکز داشته و افزایش محصول را با خود دارد . 
 • 3 . نوع پایه رویشی مقاومت بیش تری نسبت به آفات ، بیماری ها ، سرما و گرمای شدید از خود نشان می دهد . 
 • 4 . برای کاشت نهال پایه رویشی نیازی به رعایت فاصله زیاد بین درختان نیست .
 • 5 – کیفیت و میزان محصولات پایه رویشی از پایه بذری بیش تر است . 
 • 6 . نحوه به وجود آمدن پایه بذری از رشد هسته گیاه است (روش جنسی) اما نهال پایه رویشی در نتیجه سایر روش های غیرجنسی به وجود می آید . 
 • 7 . نهال پایه رویشی بازدهی سریع تری دارد و با شرایط سخت محیطی از جمله خاک نامرغوب سازگاری می یابد .

و ...

در کل نهال پایه رویشی خصوصاً از نوع کشت بافت امتیازات بیش تری نسبت به پایه بذری دارد و از نظر تجاری به صرفه تر است . 

نهال زردآلو مقاوم به بی آبی و کم آبی

درخت زردآلو اصولاً درختی است حساس که برای باردهی نیاز مبرمی به آب دارد . حال چه کنیم که اگر به دلیل اتفاقات غیرمنتظره و یا هر عامل دیگری با بی آبی یا کم آبی مواجه شدیم درخت با اُفت محصول مواجه نشود و یا در صورت وخامت اوضاع درخت زردآلو خشک نشود . بهترین گزینه استفاده از نهال های پایه رویشی کشت بافت است که مقاومت نسبت به بی آبی در آن ها تقویت شده و می توانند مدت مدیدی را دوام بیاورند . تمامی نهال های موجود در نهالستان یشیل نهال پایه رویشی کشت بافت ، اصیل و مقاوم به بی آبی و کم آبی می باشند . 

مرغوب ترین رقم نهال زردآلو کدام است ؟

زردآلو دارای انواع گوناگونی است که هر یک طرفداران خاص خود را دارد و بسته به خواستگاه خود در منطقه ای خاص که سطح تقاضای بالایی می باشد کشت می گردد . در اصل باید بگوییم که انتخاب مرغوب ترین نهال زردآلو کاری بسی دشوار است چرا که مرغوبیت در نتیجه رغبت مصرف کننده برای آن محصول ایجاد می شود در حالی که رغبت افراد برای مصرف خوراکی های مختلف ، سلیقه ای است . با اندکی اغماض و مسامحه می تواند درشت بودن ، طعم و عطر زردآلو که کیفیت آن را تعیین می کند را ملاکی برای مرغوبیت آن تعیین کرد البته کمیت بالای باردهی نهال خود یکی از ملاک های ثابت و مهم برای انتخاب آن است . 

کوددهی نهال زردآلو

همه موجودات برای ادامه حیاط و تولیدمثل نیاز به انرژی دارند و این انرژی از طریق تغذیه کردن تأمین می گردد . گیاهان به دو صورت انرژی مورد نیاز خود را دریافت می کنند یکی از طریق نور خورشید و دیگری توسط ریشه ها از مواد مغذی درون زمین تأمین می گردد . اما نکته اینجاست که مواد مغذی موجود در خاکی که گیاه در آن ریشه دارد محدود و پایان پذیر است پس برای تغذیه خاک بایستی سالیانه به طور منظم اقدام به کوددهی کنید . کودهای شیمیایی و آلی مختلفی در بازار موجود است اما برای استفاده از آن ها باید با متخصصین امر مشورت نمایید . این که از چه نوع کود ، به چه مقدار ، به چه صورت و در چه زمانی باید استفاده شود امری تخصصی می باشد و زیاده روی در استفاده از کود می تواند گیاه را بسوزاند . 

چه نوع خاکی برای کاشت زردآلو مناسب است ؟

خاکی که غیرقابل نفوذ است و منافذ اندکی دارد یا به اصطلاح خاک سنگین ، به دلیل عدم تهویه کافی ، عدم امکان زهکشی کامل و خاک سبک با رنگ روشن که آب را درخود نگه نداشته و سریعاً تبخیر می شود برای کشت زردآلو مناسب نیست . خاک های لومی شنی با پی اچ استاندارد برای کاشت این گیاه مناسب ترند .

قیمت نهال زردآلو 

نهال زردآلو برحسب رقم ، سن ، پوشش ریشه (ریشه باز یا گلدانی) ، نوع تکثیر و ... قیمت گذاری می شود . از طرفی با توجه به نرخ تصاعدی تورم در کشورمان نمی توان در این نوشتار یک قیمت ثابت برای نهال زردآلو تعیین کرد چرا که ممکن است یک سال پس از بارگذاری این مطالب قیمت محصول افزایش یابد و خواننده را دچار اشتباه سازد بنابراین بهتر است برای آگاهی دقیق از قیمت نهال زردآلو به قسمت لیست محصولات مراجعه نمایید به علاوه می توانید با شماره های موجود در سایت تماس گرفته و قیمت را از کادر فروش جویا شوید . 

خرید نهال زردآلو پربار

برای داشتن یک درخت پربار رعایت نکاتی چند الزامی است اول آن که بایستی یک نهال پربار انتخاب کنید . از نظر علمی نهال های پایه رویشی و پیوندی پربارتر می باشند . اما تنها با انتخاب چنین نهالی تضمین پرباری میسر نخواهد بود چرا که درخت نیاز به خاک غنی و آبیاری منظم دارد . اگر تمامی نکات فوق رعایت شود با اطمینان می توان گفت که نهال زردآلوی پرباری خواهید داشت . 

زمان کاشت نهال زردآلو

زمان کاشت نهال زردآلو بستگی به آن دارد که چه نوع نهالی را تهیه کرده اید اگر از نهال زردآلوی گلدانی استفاده می کنید این نهال در تمام فصول قابل عرضه و کاشت است اما اگر از نهال های ریشه باز استفاده می کنید تنها در فصل خواب زمستانه می توانید این نهال را خریداری کرده و در زمین بکارید . 

چه زمانی می توان محصول زردآلو را برداشت کرد ؟

زردآلو میوه فصل گرم است اما این که در چه ماهی از سال قابل برداشت و عرضه به بازار می گردد تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر رقم و آب و هوای منطقه ای است که در آن کشت شده است . در سطح کشور از اواخر اردیبهشت ماه برداشت زردآلو آغاز می شود و تا آخر تابستان ادامه خواهد داشت چرا که در هر منطقه که آب و هوایی مختص خود را دارد در ماه خاصی به ثمر می نشیند . 

خرید نهال زردآلو مقاوم به سرما

در زمینه کشاورزی حتماً تا به حال اصطلاح مقاوم به سرما را شنیده اید . این ویژگی که تنها در نهال زردآلوی پایه رویشی کشت بافت وجود دارد به این معنی است که درخت قادر به تحمل دمای پایین است و قدرت مقاومتش در برابر سرما بیش از نمونه های معمولی می باشد همچنین این معنا را با خود دارد که شکوفه های آن در برابر سرمای دیررس بهاره و بارش تگرگ نیز مقاوم ترند و ریزش و پلاسیدگی کمتری در آن ها مشهود است و این یعنی کشاورز متحمل ضرر و زیان کم تری خواهد شد . 

خرید تکی نهال زردآلو امکان دارد ؟

افرادی که به منظور تأمین مصارف شخصی قصد کاشت نهال زردآلو را در حیاط منزل و یا خانه باغ خود دارند و از طرفی به دلیل کمبود فضای این قبیل مکان های شخصی ، خرید تعداد بالای نهال به کارشان نمی آید و تنها به یک یا چند اصله نهال اکتفاء می کنند در این صورت نهالستان هایی که به صورت تعداد بالا و یا عمده فروشی فعالیت می کنند قادر به همکاری با این قبیل افراد نخواهند بود اما فروش در نهالستان یشیل نهال بدون محدوده یا کف و سقف فروش انجام می شود و شما می تواند از تعداد یک اصله به بالا سفارش خود را از طرق سایت یا تماس تلفنی ثبت نمایید . 

نهال زردآلو کمیاب و نایاب

غالباً کشاورزانی که علاقه مند به کشت محصولات کمیاب هستند به دنبال نمونه های نادر می باشند به این ترتیب ممکن است که در صدد جستجوی این قبیل ارقام کمیاب برآیند و امکان آن است که جستجو بی نتیجه بماند چرا که به دلیل کمیاب بودن ، برخی ارقام در تمام نهالستان ها یافت نمی شود . نهالستان یشیل نهال دارای ارقام مختلف زردآلو از کمیاب تا ارقام رایج می باشد . 

خرید عمده نهال زردآلو

خرید نهال به صورت عمده چند مزیت دارد یکی آن که نهالستان و در آینده باغ یک دستی خواهید داشت و در امر رسیدگی به درختان با مشکل مواجه نخواهید شد چرا که همه آن ها سن برابری خواهند داشت ؛ دیگر آن که صرفه اقتصادی خرید عمده از خرده بیش تر است و از تخفیفات ویژه بهره مند خواهید شد . 

شرکت یشیل نهال عرضه کننده نهال زردآلو به صورت خرده (یک اصله نهال) و عمده می باشد . 

بهترین نهالستان برای خرید نهال زردآلو

نهالستان یشیل نهال واقع در شمال غرب ایران  با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در زمینه تولید ، تکثیر و واردات نهال میوه یکی از معتبرترین نهالستان های موجود در کشور است که به صورت داخلی و بین المللی فعالیت می کند . یکی از امتیازات یشیل نهال نسبت به سایرین آن است که واسطه نبوده و به صورت مستقیم فعالیت می کند به این ترتیب نهال به صورت امن و در سریع ترین زمان ممکن به دست شما مشتریان گرامی خواهد رسید و مشتری از امتیاز تضمین باردهی و اعتبار اصالت کالا برخوردار خواهد شد . 

به منظور کسب اطلاعات بیش تر در زمینه خرید آنلاین نهال زردآلو می توانید با کادر فروش تماس حاصل فرمایید به علاوه متخصصین و مهندسین کشاورزی آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان در زمینه کاشت ، داشت و برداشت زردآلو می باشند و شما می توانید تمامی سؤالات خود را در این زمینه با ایشان در میان بگذارید .