نهال پسته

خرید انواع نهال پسته

فروش 6 رقم از بهترین و پربارترین ارقام نهال پسته در نهالستان یشیل نهال با انواع پایه های رویشی ریشه کشت بافت آزمایشگاهی ، پیوندی و پایه بذری به صورت ریشه باز و گلدانی خدمت شما مشتریان به صورت عمده و خرده انجام می شود.

لیست قیمت خرید نهال پسته

نهال پسته اکبری

نهال پسته اکبری

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال پسته اکبری در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال پسته اکبری پایه رویشی می باشد.
 • نهال پسته اکبری پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال پسته اکبری پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال پسته اکبری اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال پسته اکبری دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال پسته دامغان

نهال پسته دامغان

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال پسته دامغان در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال پسته دامغان پایه رویشی می باشد.
 • نهال پسته دامغان پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال پسته دامغان پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال پسته دامغان اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال پسته دامغان دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال پسته هیبریدی

نهال پسته هیبریدی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال پسته هیبریدی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال پسته هیبریدی پایه رویشی می باشد.
 • نهال پسته هیبریدی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال پسته هیبریدی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال پسته هیبریدی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال پسته هیبریدی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال پسته احمد آقایی

نهال پسته احمد آقایی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال پسته احمد آقایی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال پسته احمد آقایی پایه رویشی می باشد.
 • نهال پسته احمد آقایی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال پسته احمد آقایی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال پسته احمد آقایی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال پسته احمد آقایی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال پسته پیوندی

نهال پسته پیوندی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال پسته پیوندی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال پسته پیوندی پایه رویشی می باشد.
 • نهال پسته پیوندی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال پسته پیوندی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال پسته پیوندی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال پسته پیوندی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

نهال پسته فندقی

نهال پسته فندقی

 • زمان‌گلدهی:دیرگل
 • آغازباردهی:سال اول
 • یکی از دیرگل ترین ارقام نهال پسته فندقی در ایران که با پایه های خارجی کشت می شود رقم نهال پسته فندقی پایه رویشی می باشد.
 • نهال پسته فندقی پایه رویشی نهالستان یشیل نهال نسبت به سرمای شدید و کم آبی بسیار مقاومت بالای دارد و در مقایسه با رقم نهال پسته فندقی پایه بذری و پیوندی باردهی بسیار بالایی دارد و طول عمر مفید نهال نیز 3 برابر نهال پیوندی می باشد.
 • کیفیت میوه نهال پسته فندقی اصلاح نژاد شده بسیار بهتر و بازار پسند تر از رقم بذری (پیوندی) می باشد . اصلاح نژاد درخت و اصلاح نژاد ژنوتیپ درخت موجب سود دهی مطلوب و متداول درخت پایه رویشی کشت بافت می شود. همچنین موجب کمتر شدن هزینه های سم پاشی و کود دهی و آبیاری باغداران و کشاورزان نیز شده است.
 • نهال پسته فندقی دارای مشخصه های مانند دیر گل بودن ، زودرس بودن ، پربار بودن ، اصلاح نژاد شده و عمر مفید بالا می باشد.

قیمت : 160000تومان

برای خرید نهال منتظر فردا نباش، همین الان با ما در تماس باش

یشیل نهال با ضمانت واقعی بازگشت کالا، ارائه ی فاکتور و قیمت رقابتی، یک انتخاب مطمئنِ✔

ضمانت بازگشت کالا

ارسال طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت

ضمانت اصالت کالا

صدور فاکتور رسمی

چگونه درخت پسته پربار داشته باشیم ؟ نهال پسته پربار


هر شخصی که قصد کاشت نهال پسته را دارد حال چه با اهداف تجاری و چه به منظور مصرف شخصی ، به تبع کسب منفعت بیش تر به دنبال ارقام و انواعی است که بار و محصول بیش تری تولید کنند . اگر نهال پسته پربار می خواهید بهتر از از نهال پسته پایه رویشی کشت بافت استفاده کنید . این نوع نهال با فراهم کردن شرایط ایده آلش برای رشد و تغذیه می تواند محصولی بیش از نهال پسته پایه بذی تولید کند . عوامل دیگری که بر پربار شدن درخت پسته مؤثر است کاشت در عرض جغرافیایی مناسب و شرایط ایده آل آب و هوایی ، کوددهی منظم و با برنامه ، آبیاری اصولی ، هرس استاندارد و نور کافی از جمله مهم ترین ایده آل ها برای پربار شدن درخت پسته است . به عنوان مثال شخصی که در حیاط منزل خود و در جایی که بیشتر روز تحت سیطره سایه ساختمان است اقدام به کاشت نهال پسته می کند طبیعتاً به دلیل عدم دریافت نور کافی ، نهال در نطفه خفه شده و حتی مجال رشد اصولی نخواهد یافت چه رسد به محصول پربار .


نهال پسته مقاوم به بی آبی و کم آبی


پسته ذاتاً گیاه مناطقی با آب و هوای خشک است و کشت آن در استان های کویری چون کرمان رواج زیادی دارد از طرفی میوه درخت پسته آبکی و شیره ای نبوده و جزو مغزی جات است . با این تفاسیر می توان گفت که نسبت به درختانی چون شلیل و هلو به آب کمتری احتیاج دارد ؛ با این حال پسته ذاتاً گیاهی مقاوم به بی آبی و کم آبی است اما اخیراً با انجام آزمایشات و تحقیقات ویژه در این خصوص توانسته اند که ویژگی مقاومت در برابر بی آبی را در پسته دو چندان کنند و مدت زمان مقاومت آن را افزایش دهند تا اگر خدای ناکرده با خشکسالی و یا کمبود آب مواجه شدید باغ خود را از دست ندهید . نهال پسته مقاوم به بی آبی از دسته نهال های پایه رویشی کشت بافت است و نهال های پایه بذری چنین مقاومتی را در خود ندارند . 


درخت پسته به کود احتیاج دارد ؟


هر گیاهی به تغذیه و کود احتیاج دارد . گیاهان بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از نور خورشید و بخش دیگری را از مواد مغذی موجود در خاک دریافت می کنند و از آن جا که مواد مغذی موجود در خاک منبعی پایان پذیر است می بایست تجدید و به اصطلاح شارژ شود که این کار با کود دهی منظم و اصولی میسر است . زیاده روی در کوددهی موجب سوختن گیاه و تفریط در آن موجب فقر خاک و آسیب به گیاه خواهد شد لذا برای انتخاب کود مناسب ، زمان مصرف آن ، میزان مصرف ، تعداد دفعات و طریقه مصرف با متخصصین مشورت نمایید . 


نهال پسته را در چه خاکی بکاریم ؟ 


نهال پسته را در خاک سبک بکارید تا محصول پربار و با کیفیت دریافت کنید . مناطقی با آب و هوای خشک که دارای خاک های رسی و ماسه ای می باشند برای کاشت نهال پسته بسیار مناسبند . پسته در خاک های سنگین هم عمل می آید منتها آن بازدهی که باید را نخواهد داشت البته نوع و رقم پسته در انتخاب خاک نقش به سزایی دارد . 

آیا بذر پسته برای کاشت نیاز به تیمار سرمایی دارد ؟ 


در روش هایی که تا به حال برای کاشت بذر پسته پیشنهاد شده است نامی از تیمار سرمایی برده نشده اما پیش از کاشت نیاز به خیساندن در آب به مدت 48 ساعت دارد و پس از آن بایستی برای مدتی در پارچه نخی مرطوب در دمای 20 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود تا جوانه بزند . خود درخت پسته برای تولید محصول سالیانه نیاز سرمایی مخصوص به خود را دارد که در زمستان های سرد و خشک کویری به خوبی تأمین می شود . 


چگونه بذر پسته بکاریم ؟


چه بخواهید بذر پسته را ابتدا در گلدان بکارید و چه تمایل به کاشت مستقیم آن در زمین داشته باشید بایستی به مدت 48 ساعت پسته خام را در آب خیسانده و سپس با تهیه یک پارچه نخی مرطوب ، آن ها را به مدت 5 روز در پارچه پیچانده و در دمای بین 20 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری کنید تا جوانه بزنند آن گاه در فاصله 3 سانتی متری  از سطح خاک بکارید . 


چگونه پسته را پیوند بزنیم ؟ 


نکته اولی را که برای پیوند زدن پسته باید رعایت کنید ، پیوند زدن آن به گیاهان هم خانواده اش است . پسته را تنها به ارقام دیگر پسته و یا پسته وحشی که بنه نام دارد می توان پیوند زد در غیر این صورت پیوند موفقیت آمیز نخواهد بود .
دوم آن که پیوندک پسته را از یک گیاه پربار و با کیفیت انتخاب کنید و آن را به گیاه پایه مقاوم و سازگار پیوند بزنید . 
سوم ، پیوند همیشه برای خلق یک رقم جدید نمی باشد و می تواند دلایلی نظیر درمان و یا مقاوم سازی هم داشته باشد . 


پسته در چه شهرستان هایی بیش تر کشت می شود ؟


کمتر کسی پیدا می شود که تا به حال نام پسته رفسنجان به گوشش نخورده باشد . مرغوب ترین پسته های صادراتی در استان کرمان به خصوص شهرستان رفسنجان کشت می شود و باغات وسیعی با مقاصد تجاری به این امر اختصاص داده شده است . همچنین پسته دامغان از شهرت ویژه ای برخوردار است .


پسته چه مقدار به نور خورشید احتیاج دارد ؟


نه تنها پسته بلکه هر گیاهی (به جز گیاهان آپارتمانی) برای غذاسازی و فتوسنتز به نور خورشید نیازمند است و این نیاز از نوعی به نوع دیگر متفاوت است و میزان آن کمی متغیر می باشد برای  این که درخت پسته بتواند محصول با کیفیت و پربار تولید کند می بایست حدأقل 5 ساعت در شبانه روز در معرض تابش نور خورشید باشد .


زمان کاشت نهال پسته


کاشت نهال های میوه ده اصولاً در فصل بهار یا پاییز صورت می پذیرد . می توانید نهال پسته را از نیمه دوم اسفندماه تا نیمه اول فروردین ماه در زمین بکارید چرا که پس از این برهه یک ماهه گیاه از خواب زمستانی بیدار شده و شروع به جوانه زدن و رشد می کند .


نهال پسته ریشه لُخت نهال پسته ریشه باز نهال پسته نایلونی


نهال پسته ریشه لُخت نهالی است که در زمین کاشته شده و تنها در فصل زمستان قابل عرضه می باشد چرا که برای جدا کردن نهال از زمین نیاز است که گیاه در خواب زمستانه باشد به این ترتیب ریشه نهال را به آرامی از زمین جدا کرده ، در کیسه نایلونی می پیچند و به مقصد ارسال می دارند تا گیاه آسیبی نبیند . این قبیل نهال ها تنها در فصل زمستان به فروش می رسند . 
نهالستان یشیل نهال دارای نهال پسته ریشه باز در ارقام مرغوب تجاری در سنین یک ساله ، دو ساله و سه ساله است . 


بلوغ نهال پسته


در گذشته و پیش از پیشرفت کشاورزی و تبدیل شدن آن به یک صنعت ، از زمان کاشت بذر پسته تا رشد و بلوغ آن حدأقل 5 سال به طول می انجامید اما در حال حاضر و با تولید نهال های پایه رویشی کشت بافت و زودبازده سن بلوغ بسیار کاهش یافته علاوه بر این نهال پسته در سنین مختلف یک ساله تا سه ساله به فروش می رسد و خیلی سریع شما را به تولید محصول می رساند .  

نهال پسته دیرگل


نهال پسته دیرگل به صورت گلدانی و ریشه باز در نهالستان یشیل نهال موجود است . دیر گل دادن نهال پسته موجب می شود که شکوفه ها پس از سرمای دیررس بهاره رشد کنند و از خطر سرمازدگی و بارش تگرگ مصون بمانند . می دانیم که در فصل بهار ممکن است به یک باره مجدداً هوا سرد شود ، این کاهش دما همه ساله موجب افت محصولات کشاورزی و ریزش شکوفه ها خواهد شد و کشاورزان را متضرر می کند . برای جلوگیری از این ضرر می توانید از نهال پسته دیرگل استفاده نمایید . 


ارقام نهال پسته


نهالستان یشیل نهال مجهز به تمامی ارقام مرغوب و محبوب تجاری در سنین مختلف و در پایه های مختلف می باشد . از مهم ترین ارقام تجاری پسته موجود در یشیل نهال می توان به پسته فندقی ، پسته احمد آقایی ، پسته UCB1 ، پسته اکبری ، پسته دامغان و پسته هیبریدی اشاره کرد . ارقام اشاره شده را می توانید به صورت پایه رویشی کشت بافت ، پایه رویشی پیوندی ، پایه بذری ، گلدانی ، ریشه باز ، یک ساله ، دو ساله و سه ساله سفارش دهید . برای اطلاع از تنوع و قیمت محصولات یشیل نهال در قسمت خانه سایت ، لیست محصول مورد نظر را سرچ کرده و از تنوع آن اطلاع حاصل نمایید علاوه بر این می توانید با کادر فروش تماس گرفته و ارقام و قیمت های آن را جویا شوید .


تشخیص نهالستان معتبر


تشخیص اعتبار یک نهالستان کار چندان دشواری نیست اما نیاز به دقت نظر کافی دارد . 
داشتن سابقه فعالیت ، مشتری مداری و رضایت مشتریان ، داشتن خزانه و خودکفاء بودن از مهم ترین ویژگی های یک نهالستان معتبر است . 
نهالستان یشیل نهال با بیش یک دهه سابقه فعالیت در زمینه تولید ، تکثیر و واردات نهال های خارجی ، یکی از معتبرترین نهالستان ها در سطح کشور می باشد که در شمال غرب ایران واقع شده است . کارشناسان فروش و مهندسین کشاورزی همه روزه در ساعات کاری آماده پاسخگویی به تماس های شما عزیزان هستند . با خرید نهال پسته از یشیل نهال اعتبار اصالت کالا و تضمین باردهی به شما ارائه شده و در اسرع وقت با روش های امن محصول به دستتان خواهد رسید .
برای کسب اطلاعات بیش تر با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید .